Štěrkopískový biofiltr

Máte domácí čističku odpadních vod nebo septik a hledáte spolehlivý způsob dočištění odpadních vod? Potřebujete vyčistit vodu na maximální možnou kvalitu? Zemní štěrkopískový biofiltr je oblíbeným 2. stupněm čištění u rodinných domů, menších provozoven, restaurací nebo rekreačních objektů. Zařazuje se za septik nebo ČOV a v základní nabídce zvládne vyčistit vodu v objektu pro 1–23 lidí. Jeho výhodou navíc je, že stejně dobře funguje v objektech jak s pravidelnou, tak nepravidelnou produkcí odpadní vody.

Co získáte pořízením štěrkopískového biofiltru od nás?

  • Účinné zařízení na dočištění vody s minimálními nároky na údržbu a obsluhu
  • Díky jednoduché montáži filtr zvládnete nainstalovat i sami
  • Dostupný a efektivní zemní filtr – nízké jsou jak pořizovací náklady, tak náklady na údržbu
  • Díky fungování filtru bez elektřiny jej můžete bez obav nainstalovat také v objektech mimo civilizaci (chaty, chalupy, horské boudy...)
  • V neposlední řadě se můžete spolehnout na dlouhou životnost a zaručenou vodotěsnost filtru

Jak zemní štěrkopískový filtr funguje?

Nádoba filtru je vyrobená z pevných polypropylenových desek a vybavená rozvodným perforovaným potrubím. Po osazení se nádoba naplní samotným filtračním médiem. Princip fungování štěrkopískového filtru je vlastně dosti jednoduchý. Přečištěná odpadní voda nejprve nateče do filtru, rovnoměrně se rozlévá pomocí potrubí na filtrační lože a prostupuje jednotlivými vrstvami. Vyčištěná voda poté odtéká sběrným potrubím. Co se s vodou během čištění děje? Dochází zde k amonifikačním a nitrifikačním procesům činností aerobních bakterií. Z tohoto důvodu nezapomeňte zajistit do filtru přístup vzduchu skrze ventilační komíny.

Jakou má čištění účinnost a jak probíhá údržba filtru?

Pokud štěrkopískový filtr zařadíte za septik, dosáhne jeho účinnost až 90 %. V případě zapojení za domácí čistírnu odpadních vod je účinnost vyšší – až 97 %. Zemní filtr zvládne zajistit dosažení požadovaných ukazatelů kvality vyčištěné vody dle NV 416/2010 Sb. Vyčištěnou vodu o této kvalitě můžete zasakovat, vypouštět do vodotoče či kanalizace nebo třeba použít na zahradě.
Jistě vás potěší, že údržba štěrkopískového biofiltru je minimální. V kombinaci se septikem vyžaduje výměnu náplně jednou za 5–10 let, pokud jej zařadíte za ČOV, stačí to dokonce jen jednou za 10–20 let. Zejména v zimě nezapomeňte udržovat průchodné ventilační komíny. Aby se vám zemní filtr nezanášel, udržujte 1. stupeň čištění v provozu předepsaným způsobem.

Jak probíhá osazení zemního filtru?

Štěrkopískový filtr instalujte na zhutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 15 cm, případně na vodorovnou betonovou desku o tloušťce 15 cm do jámy o patřičných rozměrech. Pokud narazíte na podzemní vodu a její hladina by byla výše než základová spára, je třeba ji před osazením dočasně snížit odčerpáním. Délka a šířka jámy by měla být o 40 cm větší než rozměry nádoby. Až budete plnit nádobu filtračním médiem, současně proveďte obsyp pískem nebo zeminou po obvodu nádoby. Následně instalujte komíny a sběrné potrubí. Celou plochu filtru vyplňte drtí o zrnitosti 8 až 16 mm až do úrovně horní hrany sběrného potrubí. Na tuto vrstvu přijde křemičitý písek o zrnitosti 2–4 mm až do úrovně spodní hrany rozvodného potrubí. Tato vrstva by měla být opatrně hutněna každých 100 mm.
V tomto kroku doporučujeme ozkoušet funkčnost rozvodného potrubí nalitím vody do přítoku. Sledujte, zda voda vyteče rovnoměrně všemi otvory. Následně doplňte nádobu drtí o zrnitosti 8–16 mm až po okraj a zakryjte hydroizolační folií. Váš štěrkopískový filtr je téměř hotový – stačí jej ještě zarovnat s okolním terénem zasypáním zeminou bez kamenů a ostrých úlomků a rozprostřít ornici.
Zemní štěrkopískový biofiltr je zařízení geniálně jednoduché, účinné a trvanlivé. Potřebujete poradit s výběrem filtru, osazením nebo servisem?
 
PŘEJETE SI ODEBÍRAT NAŠE NOVINKY? STAČÍ VYPLNIT E-MAIL
Rychlý kontaktní formulář


© Všechna práva vyhrazena - AQUAPROGRAM 2022
© Webové stránky - Crimson Creative
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace