Vsakovací jímka

Přemýšlíte nad efektivním řešením odvádění přečištěné odpadní vody? Není možné na vašem pozemku odvádět vodu do kanalizace nebo se zde nachází hladina podzemní vody příliš nízko? Vsakovací jímka je geniálně jednoduchým řešením vašeho problému. Víte, jak vsakovací šachty a jímky fungují? Kde je jejich nainstalování vhodné a jaké díky nim získáte výhody? Vše se dozvíte na následujících řádcích.

Proč byste si měli pořídit vsakovací jímku?

  • Její montáž je snadná, takže ji v pohodě zvládnete sami.
  • Nároky na obsluhu jsou minimální, takže vám nezabere téměř žádný čas.
  • Pořizovací náklady jsou velmi malé, zatímco vsakovací schopnost vysoká.
  • Jímka má dlouhou životnost.
  • Díky nízké hmotnosti se s ní dobře manipuluje.

Jak vsakovací jímka funguje a co je třeba dodržet při její instalaci?

Princip fungování jímky je vlastně velmi jednoduchý. Skrze perforovanou část přivádí vsakovací šachta odpadní vodu do takzvaného podzemního vsakovacího objektu. Ten tvoří materiál s vysokou pórovitostí, typicky štěrkopísek či kamenná drť. Jaké rozměry by měl vsakovací objekt mít? To stanoví projektant na základě hydrogeologického průzkumu – záleží na množství přiváděné vody, místním klimatu a vlastnostech půdy. Při instalaci vsakovací jímky také musí být dodrženy jisté vzdálenosti od studen a sousedních pozemků a jímka musí být odvětrávána potrubím nad hranici terénu.

Z čeho vsakovací jímka sestává?

Jímka neboli vsakovací šachta/studna je vlastně válcové těleso bez dna, perforované a opatřené kontrolním víkem, zakrývajícím vstupní otvor. Jímka je vyrobena z pevných polypropylenových desek, které zaručují její dobrou odolnost a dlouhou životnost. Pod úrovní horní hrany vsakovací studny najdete připojovací potrubí pro napojení kanalizace.
Součástí dodávky je kompletní nádoba jímky, včetně poklopu a připojovacího potrubí a technické dokumentace. Součástí výrobku nejsou filtrační nebo výplňové materiály, geotextilie či odvětrávací potrubí.

Jak vypadá osazení a údržba jímky?

Způsob uložení vsakovací šachty opět určuje projektant na základě výše zmíněného hydrogeologického průzkumu. Většinou se však ukládá na štěrkopískové lože do předem vykopané jámy. Dno vsakovacího objektu rozhodně doporučujeme umístit minimálně 1 metr nad hladinu spodní vody. Po napojení potrubí je třeba jímku zasypat zeminou až na úroveň terénu. Před ústí přívodního potrubí umístěte dlaždici, která usnadní rozstřikování a tudíž větší využití vsakovací plochy. Abyste se vyhnuli případnému znečištění, je dobré pod dlaždicí vytvořit dostatečně silnou vrstvu z filtračního písku.
Údržba vsakovací jímky není náročná – spočívá v kontrole a odvětrávání jímky a přívodního potrubí asi 2× za rok a po velkých deštích. Podle potřeby je také nutné měnit filtrační pískovou vrstvu, případně geotextilii. Odstraňujte také průběžně náletové dřeviny v okolí jímky, aby nedošlo k jejímu poškození kořeny.
Vsakovací jímka je jednoduchým, avšak efektivním řešením odpadních vod v místě, kde chybí kanalizace. Potřebujete radu, servis nebo si nejste jisti, zda je toto řešení vhodné pro vaše podmínky? Rádi vám poradíme, kontaktujte nás.
PŘEJETE SI ODEBÍRAT NAŠE NOVINKY? STAČÍ VYPLNIT E-MAIL
Rychlý kontaktní formulář


© Všechna práva vyhrazena - AQUAPROGRAM 2022
© Webové stránky - Crimson Creative
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace